Meist

KEHA on mitmemõõtmelise olemusega kooslus.

OLEME loominguliselt kirjud, professionaalselt kasvavad, ebamäärasust embavad,
tulemuste rajal kõndivad, ehedalt iseolevad, keskkonda hoidvad, koostööd edendavad.

SEOME sõna, liikumise ja visuaali jõud.

LISAME arusaamise inimestest, protsessidest, tehnoloogiatest,
paremast väärtusloomest, uuenduslikkusest, aja ja teiste ressursside kasutamisest.

TEKITAME ülaltoodud elementide sidumisel erilisi kogemusi, 360 kraadi.

VÕIMENDAME tekkinud tunnetust.

KAASAME erinevate alade professionaale ning andekaid noori.

EESMÄRK on avardada arusaamu, jõuda lähemale nähtuste tõelisele olemusele,
aidata inimestel, kogukondadel, maailmal muutuda paremaks.